Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Promedica Mariusz Michalski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zbigniewa Cybulskiego 8, 80-526 Gdańsk Brzeźno, NIP: 584-015-09-80, tel. 58 342-87-50, dalej jako Promedica. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych - email: sklep@medyczny.pl.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Promedica. Podanie danych jest dobrowolne przy czym niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy. W przypadku wyboru przez Pana/Panią doręczenia zamówienia objętego umową przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe niezbędne do realizacji umowy zostaną udostępnione przewoźnikowi. Dane udostępnione w celu wypełnienia umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera adres email użytkownika zostaje przekazany i przetwarzany przez FreshMail Sp z o.o. aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania w celu otrzymywania newslettera.

 

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wpływa na zawarcie i realizację umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
w celach marketingowych, adres email użytkownika jest przetwarzany przez Promedica 
w celu wysłania informacji handlowej. Adres email może zostać przekazany także Google Inc. celem wysłania na przekazany adres mailowy stosownych reklam oraz informacji handlowych. Polityka prywatności Google znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=zz;

Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania, przenoszenia, sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa że przetwarzanie danych go dotyczące narusza Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej.

Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej.

To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp.

Używanie mechanizmu „cookies” zależy od konfiguracji przeglądarki internetowej i może być w każdej chwili wyłączone.

W celu wyłączenia „cookies” należy odwiedzić witrynę producenta przeglądarki internetowej. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Należy pamiętać, że wyłączenie mechanizmu cookies pozbawia użytkownika dostępu do niektórych funkcjonalności witryny.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.